Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2013-01-25 11:03 (atnaujinta: 2021-05-17 15:59)

DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

 

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Mobilaus tel. nr.

El. paštas

Pareiginiai nuostatai

KULTŪROS CENTRAS

 

Direktorius

Pranas Razmus

52082

8 606 84405

pranas.razmus@kretingarkc.lt

Pareiginiai nuostatai

 

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai

Vita Urbonienė

 

8 607 71503

pavaduotojas.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vyriausioji buhalterė

Sigita Drakšienė

52781

8 606 84402

buhalterija.sigita@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Buhalterė

Donata Žvikienė (vaiko priežiūros atostogos)

Simona Jurevičienė

 

52781

8 606 84402

buhalterija.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Kasininkė-bilietų platintoja

 

51104

 

bilietai.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Archyvarė

Diana Žukauskaitė

51341

8 606 86086

personalas.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Personalo specialistė

Pareiginiai nuostatai

Meno skyrius

 

Meno skyriaus vedėja - etnokultūros specialistė

Diana Brazdeikienė

 

8 606 85747

diana.brazd@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Renginių organizatorė

Aušrinė Zulumskytė

 

8 606 19335

reng.org.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Dailininkė

Jūratė Jonauskienė

 

8 606 85751

jurate.jon@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Kultūrinės veiklos vadybininkės

Karolina Moncevičienė (vaiko priežiūros atostogos)

Toma Beržonskienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Reklamos vadybininkė

 

 

  

 

Pareiginiai nuostatai

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Toncius“ vadovas

Andrius Razmus

 

8 685 17493

toncius@inbox.lt

Pareiginiai nuostatai

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės „Rangė“ vadovas

 

Liaudiškų šokių grupių ,,Toncius" ir ,,Rangė"  vadovo asistentė

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Kolektyvų akompaniatorė

Pareiginiai nuostatai

Folkloro ansamblio ,,Gervelė” vadovė

Elena Šalkauskienė

 

8 606 84366

elena.salkauskiene@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Folkloro ansamblio „Gervelė“ instrumentinės grupės vadovas

Vytautas Kubilinskas

 

8 620 58182

 

Pareiginiai nuostatai

Garso ir šviesos inžinierius

Arnoldas Bružas

 

8 606 82583

arnisgd@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Scenos inžinierius

Audrius Janonis

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Egidijaus Radžiaus teatro vyr. režisierius

Nerijus Gedminas

 

8 606 85864

eradziustheatre@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Scenografas- teatro pastatymo dalies vedėjas

Andrius Gaubys

 

8606

85872

 

Pareiginiai nuostatai

Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” vyr. režisierė

 

Auksė Antulienė

 

 

 

 

Indrė Seselskaitė

 

 

8 606 86044

teatras.atzalynas@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” scenografė

Pareiginiai nuostatai

Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas” režisierė

Auksė Antulienė

Karolina Moncevičienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Estradinės grupės vadovas

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Moterų vokalinio ansamblio ,,Svaja” vadovas

Aloyzas Žilys

           

 

8 606 84406

aloyzas.zilys@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

 

Pareiginiai nuostatai

Moterų choro koncertmeisterė

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Kamerinio choro ,,Kristale" vadovė

Kristina Rimienė

 

8 683 18775

kristina.jazdauskaite@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Kamerinio choro ,,Kristale" koncertmeisterė

Goda Čaraitė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Liaudiškos muzikos kapelos ,,Lakštingelė” vadovas

Pranas Razmus

 

8 606 84405

pranas.razmus@kretingarkc.lt

Pareiginiai nuostatai

Retromuzikos ansamblio „Gija“ vadovė

Kristina Rimienė

 

8 683 18775

kristina.jazdauskaite@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė" vadovė

Kristina Rimienė

 

  8 683  18775

 

Pareiginiai nuostatai

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė" koncertmeisterė

Goda Čaraitė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Jaunimo folkloro ansamblio „Kitep“ vadovė

Vitalija Valeikienė

 

 

vitavale@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Egidijaus Radžiaus teatro režisierė

Kristina Lauciute-Dimienė

 

 8 606 82548

kristina_lauciute@yahoo.com

Pareiginiai nuostatai

Sportinių šokių grupės vadovas

Tadas Romeika

 

 8 674  12452

tadas.ro@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vaikų liaudiškų šokių grupės vadovas

Paulius Vaitkevičius                

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio grupės ,,MoDans"  vadovė

Vilma Miltakienė

 

8 686 60104

vilmil@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Ūkio skyrius

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – skyriaus vedėja

Irena Šimkuvienė

 

8 606 85835

irensimkuviene@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vairuotojas

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Vairuotojas

Bronius Bružas

 

8 672 64261

 

 

Scenos darbininkas

Pareiginiai nuostatai

Darbininkas

Juozas Smilingis

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Sargai-rūbininkai

Bronislovas Laučys

Danutė Bogovskienė

43752

8 606 82585

 

Pareiginiai nuostatai

Budėtojos-rūbininkės

Ieva Jančauskienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Valytojos

Irena Bogušienė

Danutė Mockuvienė

Audronė Riniuvienė

Lina Galdikienė

43752

8 606 82585

 

 

Pareiginiai nuostatai

Kiemsargis-darbininkas

Kęstutis Adomavičius

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Bilietų kontrolierė

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI

 

Baublių skyrius

 

Vedėja

Kristina Katauskienė

 

8 606 82554

baubliai.kretingoskc@gmail.com

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Meno vadovė

Kristina Katauskienė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Meno vadovas

Gintaras Pucas

 

8 699

67919

 

 

Budrių skyrius

 

Vedėja

 

 

8 618 85773

 

 

Meno vadovė

Vita Baužytė

 

 

 

 

Darbėnų skyrius

 

Vedėjas

Artūras Juška

 

8 606 82528

arturasjuska@gmail.com

 

Meno vadovė

Kristina Lauciutė-Dimienė

 

8 606 82548

 

 

Meno vadovė

Birutė Bendikienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grūšlaukės skyrius

 

Vedėjas

 

 

Toma Beržonskienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

 

 

 

Meno vadovė

 

Meno vadovas

 

 

 

 

 

S.Įpilties skyrius

 

Vedėja

Danutė Bružienė

46825

8 606 85836

s.ipiltis.kretingoskc@gmail.com

danutebruz@gmail.com

 

Meno vadovė

Kristina Lauciutė-Dimienė

 

8 606 82548

 

 

Meno vadovas

Laurynas Surblys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokūbavo skyrius

 

Vedėja

Albina Buntinienė

 

8 604 07122

 

jokubavokultura@gmail.com

 

Meno vadovė

 

Meno vadovė

Rita Valiukienė

 

 

 

 

Kalniškių skyrius

 

Vedėja

Rita Viskontienė

 

8 606 82536

rviskontiene@gmail.com

 

Meno vadovas

Gintaras Pucas

 

8 699

67919

 

 

Kartenos skyrius

 

Vedėja

Janina Vaičekauskienė

 

8 606 85842

kartena.kretingoskc@gmail.com

 

Meno vadovė

 

Meno vadovas

Rimantas Varkojus

 

 

 

 

Meno vadovė

Jūratė Norkuvienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurmaičių skyrius

 

Vedėjas

Donatas Žilinskas

 

8 606 85852

kurmaiciai.kulturosfilialas@gmail.com

 

Meno vadovas

Darius Brazdeikis

 

 

 

 

Meno vadovas

Donatas Žilinskas (j.)

 

 

 

 

Kūlupėnų skyrius

 

Vedėja

 

 

8 606 85831

 

 

Meno vadovas

Stasys Jucys

 

 

 

 

Meno vadovas

Antanas Žvinklys

 

 

 

 

Laukžemės skyrius

 

Vedėja

Aida Mikutienė

 

8 606 82524

aida.mikutiene@gmail.com

 

Meno vadovas

Alvydas Višinskas

 

 

 

 

Lazdininkų skyrius

 

Vedėjas

Raimondas Grabys

 

8 606 86055

grabys.raimondas@gmail.com

 

Meno vadovas

 

Raguviškių skyrius

 

Vedėja

Laura Povilaitienė

 

8 606 82546

 raguviskiaikrkc@gmail.com

 

Meno vadovas

Tadas Romeika

 

 

 

 

Meno vadovas

Martynas Ratas

 

 

 

 

 

Rūdaičių skyrius

 

Vedėjas

Stasys Lukauskas

 

8 606 85796

s.lukauskas3@gmail.com

 

Meno vadovė

Sigita Šimkutė- Kubilienė (vaiko priežiūros atostogos)

Elena Šimkuvienė

 

 

 

 

Šukės skyrius

 

Vedėja

Violeta Ruikienė

 

8 606 85829

ruivile89@gmail.com

 

Meno vadovas

Alvydas Vozgirdas

 

 

 

 

Vydmantų skyrius

 

Vedėja

Jolanta Japertienė

 

8 606 85879

jolantajap@gmail.com

 

Meno vadovė

Soneta Baltmiškienė

 

 

 

 

Meno vadovas

Saulius Vaičiulis

 

 

 

 

Skyrių valytojai

 

Ričardas Buntinas, Jolanta Butkienė, Rita Kiškėnienė, Regina Končiuvienė, Simona Lukauskaitė, Aida Mikutienė, Rita Mockuvienė, Rūta Montvydienė, Ingrida Raudonienė,  Aldona Elena Rusienė, Loreta Tirevičienė, Elena Stanienė, Liuda Varkojienė, Rita Viskontienė.

Pareiginiai nuostatai

Skyrių kūrikai (kūrenimo sezono metu)

 

Advardas Rusys

Pareiginiai nuostatai