Skip to content Skip to navigation

Folkloro ansamblis GERVELĖ

 
Folkloro kolektyvas „Gervelė" įsikūrė 1989 m. etnokultūros veiklos organizatorės D. Brazdeikienės dėka. Pirmieji žingsniai nebuvo lengvi, tačiau labai palaikė didelis žmonių noras dainuoti liaudies dainas, atgaivinti tarybiniu laikotarpiu primirštas tradicijas. Gyvavimo pradžioje ansamblyje dainavo ir šoko 15 entuziastų. Vėliauansambliečių skaičius augo, prisijungė muzikantai. Šiuo metu ansamblyje šoka, groja ir dainuoja 24 žmonės. Kolektyvas ruošiasi paminėti kūrybinės veiklos 25 - metį.
Keletą metų iš eilės keitėsi kolektyvo vadovai, kol pagaliau atsirado ištikimas, tai - D. Černienė. Ji vadovavo 10 metų, iki 2008 m. Tuo laikotarpiu kolektyvas galutinai užaugo, subrendo, tapo žinomas Respublikoje, išsikovojo teisę dalyvauti respublikinėse dainų šventėse. ,,Gervelė" parengė nemažai programų ( „Dainos apie gamtą", „Pakeliou į Meigalių dvarą", „Aš pamilau lauko gėlę" ir kt.), kurias pristatė įvairiuose renginiuose, folkloro festivaliuose. 2007 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Tek saulužė ant maružių" Nidoje, yra nuolatinis Jurginių šventės Palangoje ir folkloro šventės „Padainioukem po lėipuom" Kretingoje dalyvis.
Nuo 2009 m. kolektyvui vadovauja Elena Šalkauskienė. Jos dėka prie kolektyvo susiburia armonikininkų grupelė. 2010 m. vasarą  „Gervelė" dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Parbėg laivelis" Klaipėdoje.
Vadovaujant E. Šalkauskienei, kolektyvas paruošė kelias temines koncertines programas: „Jurgi, šildyk žemę“, „Kupole rože“, panaudojant ansamblio narių prisiminimus „Butiuo balondelis“ ir  „Laimė gyventi“, adventinę „Už jūrių marių leliumoj...“, vėlyvosios dainos - romansų „Prisimink mane“, „Su gervėm išlėkė į šiaurę“, „Kupole rože“ 2012m.,  „Prisimink mane“ 2013 m., „Laimė gyventi“ 2013 m., „Užaugau Lietuvoj“ Doviluose 2014 m. 2010 metais kolektyvas atšventė kūrybinės veiklos 20 - metį. Ta proga buvo paruošta nauja programa „Vuo kas ėš tuo kalna...“. 2012 m. „Gervelė“  įdainavo  4  dainas į  kompaktinę   plokštelę   „Kretingos rajono folkloro kolektyvų  dainos ir muzika“.
Kolektyvas 2013 m. dalyvavo projekte „100 procentų žemaičiai“,  kurio metu kartu su Kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro aktoriais pastatė žemaitišką vaidinimą pagal Žemaitės pjesę „Trys mylimos“ - „Liodvėks ė vėsė kėtė...“. Ansamblio dalyviams tai taip patiko, kad ši kolektyvų draugystė nenutrūko ir 2014 m. gimė dar  vienas projektas - muzikinė inscenizacija, panaudojant liaudiškus romansus „Mylėk kaip mylėjai“, kuri su dideliu pasisekimu buvo atlikta tradicinės romansų atlikėjų šventės „Suskinsiu aš...“ metu.
2014 m. folkloro kolektyvui „Gervelė“ suteikta  I kategorija, o vadovė E. Šalkauskienė už meilę ir pagarbą etninei kultūrai apdovanota Kretingos rajono savivaldybės nominacija.
2015 m. Kretingos rajono kultūros centro folkloro kolektyvas ,,Gervelė" Lietuvos etninės kultūros tarybos apdovanotas už ilgametę kūrybinę veiklą, puoselėjant etnines tradicijas ir liaudies muziką. 2016 m. vasario mėn. kolektyvas atšventė kūrybinės veiklos 25 - metį.
2018 m. kolektyvas dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...".
 
Vadovė Elena Šalkauskienė