Skip to content Skip to navigation

Buvusių tremtinių choras ATMINTIES VERSMĖ

 

1989 m. prasidėjusį Nepriklausomybės atkūrimo periodą ypač pakiliai išgyveno buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai. Visoje Lietuvoje kūrėsi jų chorai, ansambliai.
Kretingos tremtiniai taip pat susibūrė į dainos draugiją. Ilgesingos, patriotinės dainos - giesmės skambėjo prie paminklų, susibūrimuose, minėjimuose. Kurį laiką šiam kolektyvui vadovavo poetė, tremtinė Nijolė Rimkienė.Vėliau ji įkūrė Tautininikų ansamblį ATMINTIS.
Likusi Tremtinių sąjungos dainininkų grupė prisiglaudė prie Kultūros rūmų (dabar Kultūros centras).1995 m. jiems pradėjo vadovauti profesionali chorvedė Rūta Jurgutienė. Jos vadovaujamas nedidelis ansamblis išaugo į mišrų chorą.
Nuo 1997 m. choras dalyvauja visose Tremtinių dainų šventėse. Pirmoji šventė vyko Kaune. 2010 m. birželio mėn.dalyvavome dešimtoje šventėje Telšiuose.
2003 m. - Pasaulio lietuvių dainų šventės MES, 2007 m.- BŪTIES RATU, 2009 m. – Tūkstantmečio dainų šventės AMŽIŲ SUTARTINĖ dalyvis.
Choras susidraugavo su Jurbarko tremtinių choru VERSMĖ, Gargždų - ATMINTIES AIDAI, Šilutės - PAMARIO AIDAS, Plungės - TĖVYNĖS ILGESYS. Šie kolektyvai kartu dalyvauja draugystės festivaliuose, šventėse, atmintinų datų paminėjimuose.                                                                                                                                                         2016 m. rudenį choras minėjo savo kūrybinės veiklos 20 - metį.

Choras ATMINTIES VERSMĖ koncertuoja Gedulo ir Vilties dienos renginiuose, tradiciniuose rudens koncertuose ,,Rudens elegija" ir kt. renginiuose.

 Vadovė Kristina Rimienė