Skip to content Skip to navigation

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Pateikta: 2010-10-06 13:30 (atnaujinta: 2021-04-28 13:52)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. IV ketv.

Finansinio rinkinio aiškinamasis raštas už 2020 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ket.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 I ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 IV ketv.

Finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m. IV ketv.  ir   2 dalis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018 m. IV ketv.  ir     2 dalis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčius 2018 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai 2018 m.I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv.

 

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. IV ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai 2017 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai  2017 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai 2017 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I  ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketv.

 

Aiškinamasis raštas 2016 m. IV ketv.

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. IV ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. III ketv.

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2016 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. III ketv.

Finansavimo  sumos ir jų pokyčiai per 2016 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2016 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2015 m. IV ketv.

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2015 m. IV ketv.

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. IV ketv.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv.

 

2014 m. finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. IV ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. IV ketv. Ir tęsinys

Pinigų srautų ataskaita 2014 m. IV ketv.  ir tęsinys

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2014 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. III ketv.

2014 m. III ketv. fininsinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2014 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketv.

2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita  2014 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita  2014 m. I ketv.

 

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. IV ketv.   ir tęsinys

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. IV ketv.

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2013 IV ketv.

Veikos rezultatų ataskaita  2013 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. IV ketv.  ir tęsinys

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2013 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita  2013 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketv.

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per 2013 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita  2013 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita  2013 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita  2013 m. I ketv..

Finansinės būklės ataskaita  2013 m. I ketv.

 

Veiklos rezultatų ataskaita už 2012 m. IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2012 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2012 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2012 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2012 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2012 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2012 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2012 m. I ketv.