Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2021-04-23 14:29)

Pareigų pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Reklamos vadybininkas

Kultūrinės veiklos vadybininkai

1

1

-*

-*

-

-

-*

-*

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

1

-*

1

-*

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvaras

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

3

962

3

1023

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

10

475

10

527

Chorų vadovai

1

-*

1

-*

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

2

247

1

-*

Pastatymo dalies vedėjas, scenografai

2

826

2

844

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai, kasininkas-bilietų platintojas)

2

588

1

-*

Sargai

2

897

2

927

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas-rūbininkas, bilietų kontrolierius)

9

405

8

602

SKYRIAI

Vedėjai

15

817

15

860

Meno vadovai

28

540

27

586

Valytojai

16

138

16

156

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.