Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2019-10-28 08:53)

Pareigų pavadinimas

2018 m. IV ketv.

2019  m. III ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Kultūrinės veiklos vadybininkas

-

-*

1

-*

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

713

1

-*

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvaras

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

3

973

3

1023

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

7

519

7

530

Chorų vadovai

3

488

3

531

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

5

186

5

207

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

615

2

676

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai)

2

523

2

547

Sargai

2

762

2

805

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas)

10

311

10

379

SKYRIAI

Vedėjai

16

666

16

752

Meno vadovai

27

527

28

546

Valytojai

14

210

15

224

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.

2018 metų darbo užmokestis indeksuotas koeficientu 1,289.