Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2019-01-18 16:04)

Pareigų pavadinimas

2017 m.

2018  m. IV  ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

-*

1

-*

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

498

2

537

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvo vedėjas

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

3

675

3

707

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

9

307

8

338

Chorų vadovai

4

330

4

350

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

5

135

5

144

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

1

-*

2

462

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai)

2

326

2

370

Sargai

2

640

2

578

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas)

7

314

7

324

SKYRIAI

Vedėjai

16

500

16

517

Meno vadovai

28

339

28

349

Valytojai

16

95

14

100

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.