Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2017-04-18 10:48)

Pareigų pavadinimas

2016 m.

2017 m. I ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

1315

1

1315

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

1008

1

946

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

870

1

880

Renginių organizatorius

1

710

1

752

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

254

1

285

Dailininkas

1

668

1

668

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

453

2

479

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas - vyriausiasis buhalteris

1

633

1

633

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo - vyriausiojo buhalterio pavaduotojas

1

536

1

536

Archyvo vedėjas

1

334

1

334

Personalo specialistas

1

190

1

208

Teatro režisieriai

4

631

3

659

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

10

279

11

285

Chorų vadovai

4

308

4

317

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

6

126

6

136

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

426

2

457

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

533

1

539

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai)

2

190

2

190

Sargai

2

540

2

539

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas)

6

344

7

309

SKYRIAI

Vedėjai

16

480

16

476

Meno vadovai

27

293

29

310

Valytojai

16

95

16

95

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

285

1

285