Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2017-07-18 11:16)

Pareigų pavadinimas

2016 m.

2017 m. II ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

1315

1

1315

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

1008

1

932

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

870

1

870

Renginių organizatorius

1

710

1

810

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

254

1

200

Dailininkas

1

668

1

668

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

453

2

498

Vyr. buhalteris

1

633

1

704

Buhalteris

1

536

1

536

Archyvo vedėjas

1

334

1

334

Personalo specialistas

1

190

1

261

Teatro režisieriai

4

631

3

669

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

10

279

11

279

Chorų vadovai

4

308

4

333

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

6

126

6

135

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

426

1

668

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

533

1

848

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai)

2

190

2

282

Sargai

2

540

2

660

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas)

6

344

7

344

SKYRIAI

Vedėjai

16

480

16

494

Meno vadovai

27

293

29

334

Valytojai

16

95

16

95

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

285

1

285