Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2018-03-09 08:47)

Pareigų pavadinimas

2016 m.

2017 m. IV ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

-*

1

-*

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

453

2

498

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvo vedėjas

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

4

631

3

675

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

10

279

9

307

Chorų vadovai

4

308

4

330

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

6

126

5

135

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

426

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai)

2

190

2

326

Sargai

2

540

2

640

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas)

6

344

7

314

SKYRIAI

Vedėjai

16

480

16

500

Meno vadovai

27

293

28

339

Valytojai

16

95

16

95

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.