Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2018-01-16 13:57)

Pareigų pavadinimas

2016 m.

2017 m. IV ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

1315

1

1315

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

1008

1

932

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

870

1

870

Renginių organizatorius

1

710

1

810

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

254

1

200

Dailininkas

1

668

1

668

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

453

2

498

Vyr. buhalteris

1

633

1

731

Buhalteris

1

536

1

536

Archyvo vedėjas

1

334

1

334

Personalo specialistas

1

190

1

261

Teatro režisieriai

4

631

3

675

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

10

279

9

307

Chorų vadovai

4

308

4

330

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

6

126

5

135

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

426

1

668

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

533

1

848

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai)

2

190

2

326

Sargai

2

540

2

640

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas)

6

344

7

314

SKYRIAI

Vedėjai

16

480

16

500

Meno vadovai

27

293

28

339

Valytojai

16

95

16

95

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

285

1

-