Skip to content Skip to navigation

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Pateikta: 2010-02-26 11:56 (atnaujinta: 2018-10-18 09:58)

2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmaros vykdymo ataskaita

2018 m. II  ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2018 m.I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. I ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

 

2017 m. IV ketv. apyvartos lėšų (kredit. įsiskolinimai) išlaidų sąmatos ataskaita

2017 m. IV ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. IV ketv. VB lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. III ketv. apyvartos lėšų (kredit. įsiskolinimai) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. III ketv. VB lėšų išlaidų vykdymo sąmata

2017 m. III ketv. spec. lėšų išlaidų vykdymo ataskaita

2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketv. apyvartos lėšų (kredit. įsiskolinimai) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketv. VB lėšų  (BDK, pedag., kult. d., kt.) išlaidų vykdymo ataskaita

2017 m. II ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. I ketv. apyvartos lėšų (kredit. įsiskolinimai) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. I ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2016 m. IV ketv. VB lėšų (optimizavimas, kult. darb. atl.) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketv. VB lėšų (MMA padidinti) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketv. biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketv. VB lėšų (MMA padidinti) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketv. VB lėšų (kult. darb. atlyg.) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketv. spec. lėšų  išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketv. biužeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketv. biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. I ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. I ketv. biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2015 m. apyvartos lėšų (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. IV ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. IV ketv. valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. IV ketv. VB lėšų (kultūros d. darbo užmokesčiui) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. IV ketv. biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. III ketv. valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. III ketv. apyvartos lėšų  (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. III ketv. biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. III ketv. spec. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. III ketv. VB lėšų (kultūros d. darbo užmokesčiui) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. II ketv. apyvartos lėšos (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. II ketv. biudžeto lėšų išlaidos sąmatos vykdymo ataskaita

2015 m. II ketv. spec. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2014 m. IV ketv. valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. IV ketv. kitų lėšų (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m.IV ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. IV ketv. biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. III ketv. valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. III ketv. kitų lėšų (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. III ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. III ketv. biudžeto lėšų šlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. II ketv. kitų lėšų (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. II ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. I ketv. kitų lėšų (kreditiniams įsiskolinimams) išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. I ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2013 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. IV ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. III ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. II ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. I ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. IV ketv. spec. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. III ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. II ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2012 m. I ketv. spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 

2011 m.  biudžeto  išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Metinė

2011 m.  spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Metinė

2011 m. III ketv. biudžeto suvestinė

2011 m. I pusmečio biudžeto suvestinė

 

2010 m. I pusmečio biudžeto suvestinė

2010 m. III ketv. biudžeto suvestinė

Spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Metinė 2010 m.