Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2013-01-25 11:03 (atnaujinta: 2018-01-11 10:22)

DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

 

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Mobilaus tel. nr.

El. paštas

     Pareiginiai nuostatai

KULTŪROS CENTRAS

 

Direktorius

Pranas Razmus

52082

8 606 84405

pranas.razmus@kretingarkc.lt

Pareiginiai nuostatai

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai

Vita Urbonienė

 

8 607 71503

pavaduotojas.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vyriausioji buhalterė

 

52781

8 606 84402

 

Pareiginiai nuostatai

Buhalterė

Sigita Drakšienė

52781

8 606 84402

buhalterija.sigita@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Renginių bilietų platintoja

Audra Mikalauskienė

51104

 

bilietai.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Archyvo vedėja

Diana Žukauskaitė

51341

8 606 86086

personalas.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Personalo specialistė

Pareiginiai nuostatai

Meno skyrius

 

Meno skyriaus vedėja - etnokultūros specialistė

Diana Brazdeikienė

 

8 606 85747

diana.brazd@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Renginių organizatorė

Aušrinė Zulumskytė

 

8 606 82564

reng.org.kretingoskc@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Toma Surblytė

 

8 607 71504

tom.surblyte@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Karolina Moncevičienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

 

karolina.uksaite@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Dailininkė

Jūratė Jonauskienė

 

8 606 85751

jurate.jon@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Toncius“ vadovas

Andrius Razmus

 

8 606 82548

toncius@inbox.lt

Pareiginiai nuostatai

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės „Rangė“ vadovas

 

Liaudiškų šokių grupių ,,Toncius" ir ,,Rangė"  vadovo asistentė

Svajonė Razmuvienė

 

 

toncius@inbox.lt

Pareiginiai nuostatai

Kolektyvų akompaniatorė

Pareiginiai nuostatai

Folkloro ansamblio ,,Gervelė” vadovė

Elena Šalkauskienė

 

8 606 84366

elena.salkauskiene@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Folkloro ansamblio „Gervelė“ instrumentinės grupės vadovas

Vytautas Kubilinskas

 

8 620 58182

 

Pareiginiai nuostatai

Garso ir šviesos inžinierius

Arnoldas Bružas

 

8 606 82583

arnisgd@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Scenos inžinierius

Saulius Būta

 

8 604 18189

sauliusbuta@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Egidijaus Radžiaus teatro vyr. režisierius

Nerijus Gedminas

 

8 606 85864

eradziustheatre@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Scenografas -  teatro pastatymo dalies vedėjas

Andrius Gaubys

 

8606

85872

 

Pareiginiai nuostatai

Teatro – studijos „Atžalynas” vyr. režisierė

Auksė Antulienė

 

 

 

Eimantas Antulis

 

8 606 86044

teatras.atzalynas@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Teatro – studijos „Atžalynas” scenografas

Pareiginiai nuostatai

Teatro – studijos „Atžalynas” režisierė

Karolina Moncevičienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

8 606 82576

karolina.uksaite@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Estradinės grupės vadovas

Saulius Būta

 

8 604 18189

sauliusbuta@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Moterų choro “Svaja” vadovas

Aloyzas Žilys

 

8 606 84406

aloyzas.zilys@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vyrų vokalinio ansamblio „Žilvinas“ vadovas

Pareiginiai nuostatai

Moterų choro „Svaja“ koncertmeisterė

Eglė Karbauskė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Kamerinio choro ,,Kristale" vadovė

Kristina Rimienė

 

8 683 18775

kristina.jazdauskaite@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Kamerinio choro ,,Kristale" koncertmeisterė

Goda Čaraitė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Liaudiškos muzikos kapelos ,,Lakštingelė” vadovas

Pranas Razmus

 

8 606 84405

pranas.razmus@kretingarkc.lt

Pareiginiai nuostatai

Retromuzikos ansamblio „Gija“ vadovė

Kristina Rimienė

 

8 683 18775

kristina.jazdauskaite@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė" vadovė

Kristina Rimienė

 

8 606 82585

 

Pareiginiai nuostatai

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė" koncertmeisterė

Goda Čaraitė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Jaunimo folkloro ansamblio „Kitep“ vadovė

Vitalija Valeikienė

 

 

vitavale@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Egidijaus Radžiaus teatro režisierė

Ingrida Herulcaitė - Ašmontienė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Vaikų liaudiškų šokių grupės akompaniatotė

 

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

 Vaikų dainavimo studijos ,,Saulenė" vadovė

Alma Antanaitienė

 

 

alma_antanaitiene@yahoo.com

Pareiginiai nuostatai

Šiuolaikinio šokio  grupių vadovė

Vilma Miltakienė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Ūkio skyrius

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – skyriaus vedėja

Irena Šimkuvienė

 

8 606 85835

irensimkuviene@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Vairuotojas

Visgaudas Banys

 

8 683 19711

 

Pareiginiai nuostatai

Vairuotojas

Bronius Bružas

 

8 672 64261

 

 

Scenos darbininkas

Pareiginiai nuostatai

Darbininkas

Petras Seselskas

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Sargai-rūbininkai

Bronislovas Laučys

Danutė Bogovskienė

43752

8 606 82585

 

Pareiginiai nuostatai

Budėtojos-rūbininkės

Birutė Laučienė

Ieva Račkauskaitė

43752

8 606 82585

 

Pareiginiai nuostatai

Valytojos

Irena Bogušienė

Danutė Mockuvienė

Audronė Riniuvienė

Aurelija Steckienė

43752

 

 

Pareiginiai nuostatai

Kiemsargė

Gražina Viluckienė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Bilietų kontrolierė

Alma Narmontienė

43752

 

 

Pareiginiai nuostatai

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI

 

Baublių skyrius

 

Vedėja

Verutė Keblienė

 

8 606 82554

baubliai.kretingoskc@gmail.com

 

 

verute.kebliene@gmail.com

Pareiginiai nuostatai

Meno vadovė

Kristina Katauskienė

 

 

 

Pareiginiai nuostatai

Meno vadovas

Gintaras Pucas

 

8 699

67919

 

 

Budrių skyrius

 

Vedėja

Janina Lukauskienė

 

8 606 82587

janinuks@gmail.com

 

Meno vadovė

Vita Baužytė

 

 

 

 

Darbėnų skyrius

 

Vedėjas

Artūras Juška

 

8 606 82528

arturasjuska@gmail.com

 

Meno vadovė

Kristina Lauciutė-Dimienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

 

 

 

Meno vadovė

Ingrida Mieštenytė

 

 

 

 

Meno vadovė

Rūta Ruginytė

 

 

 

 

Meno vadovė

Vilma Petrošienė

 

 

 

 

Grūšlaukės skyrius

 

Vedėja

Silvija Juciuvienė

 

8 606 85809

gruslauke.kretingoskc@gmail.com

 

Meno vadovė

 

Meno vadovas

Andrius Beržonskis

 

 

 

 

S.Įpilties skyrius

 

Vedėja

Danutė Bružienė

46825

8 606 85836

s.ipiltis.kretingoskc@gmail.com

danutebruz@gmail.com

 

Meno vadovė

Živilė Račkutė (vaiko priežiūros atostogose)

 

 

 

 

Meno vadovė

Kristina Lauciutė-Dimienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

 

 

 

Meno vadovas

Žilvinas Alejūnas

 

 

 

 

Meno vadovė

Laimutė Šiaulienė

 

 

 

 

Jokūbavo skyrius

 

Vedėja

Albina Buntinienė

 

8 606 82534

jokubavokultura@gmail.com

 

Meno vadovė

 

Meno vadovė

Rita Valiukienė

 

 

 

 

Kalniškių filialas

 

Vedėja

Rita Viskontienė

 

8 606 82536

rviskontiene@gmail.com

 

Meno vadovas

Ginataras Pucas

 

8 699

67919

 

 

Kartenos skyrius

 

Vedėja

Sigita Dirmeitienė

 

8 606 85842

kartena.kretingoskc@gmail.com

 

Meno vadovė

 

Meno vadovas

Rimantas Varkojus

 

 

 

 

Meno vadovė

Janina Vaičekauskienė

 

 

 

 

Meno vadovė

Martina Žąsytienė

 

 

martina.zasytiene10@gmail.com

 

Kurmaičių skyrius

 

Vedėjas

Donatas Žilinskas

 

8 606 85852

kurmaiciai.kulturosfilialas@gmail.com

 

Meno vadovas

Darius Brazdeikis

 

 

 

 

Meno vadovas

Donatas Žilinskas (j.)

 

 

 

 

Kūlupėnų skyrius

 

Vedėja

Jovita Rimkuvienė

 

8 606 85831

rimkiene.jovita@gmail.com

 

Meno vadovas

Stasys Jucys

 

 

 

 

Meno vadovas

Antanas Žvinklys

 

 

 

 

Laukžemės skyrius

 

Vedėja

Aida Mikutienė

 

8 606 82524

aida.mikutiene@gmail.com

 

Meno vadovas

Alvydas Višinskas

 

 

 

 

Lazdininkų skyrius

 

Vedėjas

Raimondas Grabys

 

8 606 86055

grabys.raimondas@gmail.com

 

Meno vadovas

 

Raguviškių skyrius

 

Vedėja

Laura Povilaitienė

 

8 606 82546

raguviskiuskyrius@yahoo.com

 

Meno vadovė

Ingrida Herulcaitė -

Ašmontienė

 

8 606 82546

raguviskiuskyrius@yahoo.com

 

Meno vadovas

Martynas Ratas

 

 

 

 

 

Rūdaičių skyrius

 

Vedėjas

Stasys Lukauskas

 

8 606 85796

s.lukauskas@gmail.com

 

Meno vadovė

Sigita Šimkutė

 

 

 

 

Šukės skyrius

 

Vedėja

Violeta Ruikienė

 

8 606 85829

ruivile89@gmail.com

 

Meno vadovas

Alvydas Vozgirdas

 

 

 

 

Vydmantų skyrius

 

Vedėja

Jolanta Japertienė

 

8 606 85879

jolantajap@gmail.com

 

Meno vadovė

Soneta Baltmiškienė

 

 

 

 

Meno vadovė

Aurelija Galdikienė

 

 

 

 

Skyrių valytojai

 

Petronėlė Adakauskienė, Dalia Beinorienė, Ričardas Buntinas, Jolanta Butkienė, Dara Grabienė, Vyda Jakumienė, Virginijus Japertas, Ramutė Jonušienė, Audra Liebuvienė, Rita Kiškėnienė, Rūta Lubienė, Simona Lukauskaitė (vaiko priežiūros atostogose), Rita Mockuvienė, Ieva Morta Merkelienė, Rūta Montvydienė,  Asta Razmienė, Jurgita Rupšienė

Pareiginiai nuostatai

Skyrių kūrikai

 

Advardas Rusys

Pareiginiai nuostatai