Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2013-01-25 11:03 (atnaujinta: 2017-06-05 15:03)

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

Mobilaus tel. nr.

El. paštas

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius (pareiginiai nuostatai)

Pranas Razmus

 

52082

8 606 84405

pranas.razmus@kretingarkc.lt

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai        ( pareiginiai nuostatai)

Vita Urbonienė

 

8 607 71503

pavaduotojas.kretingoskc@gmail.com

Archyvo vedėja (pareiginiai nuostatai)

Diana Žukauskaitė

 

51341

8 606 86086

personalas.kretingoskc@gmail.com

Personalo specialistė (pareiginiai nuostatai)

         

Meno skyrius

Meno skyriaus vedėja- etnokultūros specialistė (pareiginiai nuostatai)

Diana Brazdeikienė

 

8 606

85747

diana.brazd@gmail.com

Dailininkė (pareiginiai nuostatai)

Jūratė Jonauskienė

 

8 606 85751

jurate.jon@gmail.com

Renginių organizatorė (pareiginia nuostatai)

Kultūrinės veiklos vadybininkė (pareiginiai nuostatai)

 

Aušrinė Zulumskytė

Karolina Moncevičienė

(laikinai nedirba)

Toma Surblytė

 

 

 

860682564

860771504

 

 

 

reng.org.kretingoskc@gmail.com

karolina.uksaite@gmail.com

 

 Liaudiškų šokių grupių ,,Rangė", ,,Toncius"  meno vadovas (pareiginiai nuostatai)

Andrius Razmus

 

8 606 82548

toncius@inbox.lt

Liaudiškų šokių grupių meno  vadovo asistentė (pareiginiai nuostatai)

Svajonė Razmuvienė

 

 

 

Kolektyvų akompaniatorė (pareiginiai nuostatai)

Folkloro ansamblio ,,Gervelė” vadovė (pareiginiai nuostatai)

Elena Šalkauskienė

 

8 606 84366

elena.salkauskiene@gmail.com

Folkloro ansamblio „Gervelė“ instrumentinės grupės vadovas (pareiginiai nuostatai)

Vytautas Kubilinskas

 

 

 

Garso ir šviesos inžinierius (pareiginiai nuostatai)

Scenos inžinierius (pareiginiai nuostatai)

Arnoldas Bružas

 

Saulius Būta

 

8 606 82583

arnisgd@gmail.com

 

sauliusbuta@gmail.com

Egidijaus Radžiaus teatro vyr. režisierius (pareiginiai nuostatai)

Nerijus Gedminas

 

8 606 85864

eradziustheatre@gmail.com

Vaikų folkloro kolektyvas (pareiginiai nuostatai)

Sigita Dirmeitienė

 

8 606 85842

 

Egidijaus Radžiaus teatro režisierius (pareiginiai nuostatai)

 

 

 

 

Scenografas - teatro pastatymo dalies vedėjas  (pareiginiai nuostatai)

Andrius Gaubys

 

 

  860685872

 

Vaikų ir jaunimo teatro  ,,Atžalynas”  režisierė (pareiginiai nuostatai)

Karolina Moncevičienė

(laikinai nedirba)

Auksė Antulienė

 

860771504

karolina.uksaite@gmail.com

Vaikų ir jaunimo teatro  ,,Atžalynas” vyr. režisierė (pareiginiai nuostatai)

Auksė Antulienė

 

8 606 86044

teatras.atzalynas@gmail.com

Moterų choro ,,Svaja” vadovas (pareiginiai nuostatai)

Aloyzas Žilys

 

8 606 84406

aloyzas.zilys@gmail.com

Vyrų vokalinio ansamblio „Žilvinas“ vadovas (pareiginiai nuostatai)

Moterų choro „Svaja“ chormeisterė (pareiginiai nuostatai)

Eglė Karbauskė

 

 

 

Jaunimo folkloro ansamblio ,,Kitep"  vadovė    (pareiginiai nuostatai)

 

Šiuolaikinio šokio grupių vadovė    (pareiginiai nuostatai)

 

Vitalija Valeikienė

 

Vilma Miltakienė

 

 

869947176

 

 

 

 

vitavale@gmail.com

 

vilmil@gmail.com

 

Kamerinio choro ,,Kristale" vadovė (pareiginiai nuostatai)

Kristina Rimienė

 

8 683

18775

kristina.jazdauskaite@gmail.com

Vaikų vokalinės grupės ,,Saulenė" vadovė (pareiginiai nuostatai)

Alma Antanaitienė

 

8 600 74098

alma_antanaitiene@yahoo.com

Kamerinio choro ,,Kristale" koncertmeisterė (pareiginiai nuostatai)

Goda Čaraitė

 

 

 

 

Liaudiškos  kapelos ,,Lakštingelė” vadovas (pareiginiai nuostatai)

Pranas Razmus

 

8 606 84405

pranas.razmus@kretingarkc.lt

Retromuzikos ansamblio „Gija“ vadovė (pareiginiai nuostatai)

Kristina Rimienė

 

 

 

Aurimas Bajoras

Rima Ramoškienė

Saulius Būta

 

 

8 683 18775

 

 

863826404

 

 

 

 

 

 

 

 

8bajoras@gmail.com

sauliusbuta@gmail.com

Jaunimo liaudiškų šokių grupės vadovas (pareiginiai nuostatai)

Jaunimo liaudiškų šokių grupės akompaniatorė  (pareiginiai nuostatai)

Estradinės muzikos grupės vadovas (pareiginiai nuostatai)

 

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė" vadovė (pareiginiai nuostatai)

Kristina Rimienė

 

8 606 18775

 

 

Buvusių tremtinių choro ,,Atminties versmė" koncertmeisterė (pareiginiai nuostatai)

Goda Čaraitė
 

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyrius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė (pareiginiai nuostatai)

Valerija Milienė

52781

8 606 84402

buhalteriskultcentras@gmail.com

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo – vyriausiosios  buhalterės pavaduotoja (pareiginiai nuostatai)

Sigita Drakšienė

52781

8 606 84402

buhalterija.sigita@gmail.com

Renginių bilietų platintoja (pareiginiai nuostatai)

Audra Mikalauskienė

51104

 

bilietai.kretingoskc@gmail.com

Ūkio skyrius

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams - skyriaus vedėja (pareiginiai nuostatai)

Irena Šimkuvienė

51341

8 606 85835

irensimkuviene@gmail.com

Vairuotojai  (pareiginiai nuostatai)

 

Visgaudas Banys

Bronius Bružas

 

 

8 683 19711

 

Darbininkas (pareiginiai nuostatai)

Petras Seselskas

 

 

 

Sargai-rūbininkai (pareiginiai nuostatai)

Bronislovas Laučys

Danutė Bogovskienė

 

43752

 

 

Budėtojos-rūbininkės (pareiginiai nuostatai)

Bilietų kontrolierė

Birutė Laučienė

Ieva Račkauskaitė

Alma Narmontienė

 

43752

8 606 82585

 

Valytojos (pareiginiai nuostatai)

Irena Bogušienė

Aurelija Steckienė

Danutė Mockuvienė

Audronė Riniuvienė

 

 

 

Kiemsargė (pareiginiai nuostatai)

Scenos darbininkas (pareiginiai nuostatai)

Gražina Viluckienė

Bronius Bružas

 

 

 

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI

Baublių skyrius

Vedėja (pareiginiai nuostatai)

Verutė Keblienė

 

8 606 82554

verute.kebliene@gmail.com

Meno vadovai (pareiginiai nuostatai)

Gintaras Pucas

Ligita Narmontienė

 

 

 

Budrių skyrius

Vedėja

Janina Lukauskienė

 

8 606 82587

 janinuks@gmail.com

Meno vadovė

Vita Baužytė

 

 

 

Darbėnų skyrius

Vedėjas

Artūras Juška

 

8 606 82528

 arturasjuska@gmail.com

Meno vadovės

Ingrida Mieštenytė

Rūta Ruginytė

 

 

 

 

Meno vadovė

Vilma Petrošienė

 

 

 

 

     

 

 

 

Grūšlaukės skyrius

Vedėja

Silvija Juciuvienė

 

8 606 85809

 gruslauke.kretingoskc@gmail.com

Meno vadovai

Silvija Juciuvienė

Andrius Beržonskis

 

 

 

 

S.Įpilties skyrius

Vedėja

Danutė Bružienė

46825

8 606 85836

s.ipiltis.kretingoskc@gmail.com

Meno vadovai

Laimutė Šiaulienė

Žilvinas Alejūnas

 

 

 

Kūrikas (pareiginiai nuostatai)

Advardas Rusys

 

 

 

Jokūbavo skyrius

Vedėja

Albina Buntinienė

 

8 60407122

 jokubavokultura@gmail.com

Meno vadovės

Albina Buntinienė

Rita Valiukienė

 

 

 

Kalniškių skyrius

Vedėja

Rita Viskontienė

 

8 606 82536

 rviskontiene@gmail.com

Meno vadovas

Gintaras Pucas

 

 

 

Kartenos skyrius

Vedėja

Sigita Dirmeitienė

 

8 606 85842

kartena.kretingoskc@gmail.com

Meno vadovės

Martina Žąsytienė

Janina Vaičekauskienė

 

 

martina.zasytienė10@gmail.com

Meno vadovas

 Rimantas Varkojus

 

 

rimisvar489@gmail.com

Kurmaičių skyrius

Vedėjas

Donatas Žilinskas

 

8 606 85852

kurmaiciai.kulturosfilialas@gmail.com

Meno vadovas

Darius Brazdeikis

 

 

 

Meno vadovas

Donatas Žilinskas (j.)

 

 

 

Kūlupėnų skyrius

Vedėja

Jovita Rimkuvienė

 

8 606 85831

 rimkiene.jovita@gmail.com

Meno vadovas

Stasys Jucys

 

 

 

Meno vadovas

Antanas Žvinklys

 

 

 

Laukžemės skyrius

Vedėja

Aida Mikutienė

 

8 606 82524

 aida.mikutiene@gmail.com

Meno vadovas

Alvydas Višinskas

 

 

 

Lazdininkų skyrius

Vedėjas

Raimondas Grabys

 

8 606 86055

 

Meno vadovas

Raguviškių skyrius

Vedėja

Laura Povilaitienė

 

8 606 82546

 raguviskiuskyrius@yahoo.com

Meno vadovai

Martynas Ratas

Laura Povilaitienė

 

 

 

 

Rūdaičių skyrius

Vedėjas

Stasys Lukauskas

 

8 606 85796

 slukauskas3@gmail.com

 

 

Meno vadovė

Sigita Šimkutė

 

 

 saulutees@gmail.com

Šukės skyrius

Vedėja

Violeta Ruikienė

 

8 606 85829

 ruivile89@gmail.com

Meno vadovas

Alvydas Vozgirdas

 

 

 

Vydmantų skyrius

Vedėja

Jolanta Japertienė

 

8 606 85879

 jolantajap@gmail.com

Meno vadovė

Soneta Baltmiškienė

 

 

 

Meno vadovė

Aurelija Galdikienė

 

 

 

Skyrių valytojai (pareiginiai nuostatai)

Petronėlė Adakauskienė, Jolanta Butkienė, Dara Grabienė, Vyda Jakumienė, Virginijus Japertas, Audra Liebuvienė, Rūta Lubienė, Rita Mockuvienė, Ieva Morta Merkelienė, Rūta Montvydienė,Gražina Račkauskienė, Asta Razmienė, Rita Kiškėnienė, Dalia Beinorienė, Ramutė Jonušienė, Jurgita Rupšienė