Skip to content Skip to navigation

Vokalinė - instrumentinė grupė KVINTA

Vokalinė instrumentinė grupė KVINTA susibūrė 2013 metais. Kolektyvą sudaro vokalistė ir 4 muzikantai, grojantys kontrabosu, gitara, klavišiniais ir mušamaisiais instrumentais. Tai dar jaunas kolektyvas, tačiau gana aktyviai įsitraukiantis į koncertinę veiklą ir aktyviai koncertuojantis įvairiuose proginiuose renginiuose. Repertuare pasirenkame populiarias melodijas bei autorinę vietinių kompozitorių kūrybą.

Vadovas  Pranas  Razmus