Skip to content Skip to navigation

Chorai SVAJA ir ŽILVINAS

DSC04697

Moterų choras „Svaja" suburtas 1977 m. Kretingos centrinėje ligoninėje chorvedžio Aloyzo Žilio iniciatyva.
1986 m. chorui už aukštus meninius pasiekimus, aktyvią koncertinę veiklą suteiktas Liaudies kolektyvo vardas „Svaja" .Tais pačiais metais choro veiklos bazė perkeliama į Kultūros rūmus.
Nuo 1992 m. pradedami rengti naujametiniai koncertai „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant ", o nuo 1996 m. chorų festivalis „Aš atdarysiu dainų skrynelę". Renginiai jau tapę tradiciniais.
Šiuo metu chore „Svaja" dainuoja per 25 įvairių profesijų atstovės (pedagogės, medikės, verslo, soc. paslaugų tarnautojos, studentės ir t.t.).
Vyrų choras „Žilvinas" kūrybinę veiklą pradėjo 1981 m. Palangoje, vad. Arvydas Krisiukėnas .
1986m. chorui vadovauti pakviečiamas Aloyzas Žilys. Choras išaugo iki 50 dainininkų, repertuaras pasipildė naujais kūriniais, ypač suaktyvėjo choro koncertinė veikla ( per metus surengdavo apie 40 koncertų šalyje ir už jos ribų). Nuo 1996 m choras neteko iš Palangos Savivaldybės finansavimo ir 2008 m. rudenį persikėlė į Kretingos Kultūros centrą . Šiuo metu chore dainuoja 18 vyrų.
Chorai „Svaja" ir „Žilvinas" dalyvavo visose respublikinėse bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse, įvairiuose konkursuose, kuriuose ne kartą pelnė laureato ar geriausio kolektyvo vardą (savo grupėje), respublikiniuose bei tarptautiniuose chorų festivaliuose. Be koncertų Lietuvoje, chorai dainavo Latvijoje, Lenkijoje Bulgarijoje, Kaliningrado srityje, Italijoje – Romoje, Vatikane (1996 m. choras „Žilvinas" susitiko su Šv. Tėvu), Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Suomijoje, Švedijoje, Estijoje.
Chorų repertuare – sakralinė, harmonizuotos lietuvių bei kitų šalių liaudies dainos, klasikų, lietuvių kompozitorių bei choro vad. A. Žilio kūriniai. Keletas SVAJOS ir ŽILVINO  išskirtinių renginių 2014-15 m.:

-Koncertas Vilniaus medicinos universiteto didžiojoje auloje, moterų choro „Liepos“ -25 – mečio šventėje;

-Respublikinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“ Tauragėje ŽILVINAS

-Respublikinis lygių balsų chorų festivalis „Su jūra dainuok“ Palangoje;

-Šv. Antano Mišių (muz. A.Žilio) pristatymas Kretingos bažnyčioje;

-Tarptautinis dainų ir šokių festivalis „Naukšeni – 2014“ Latvija;

-Respublikinė dainų šventė;

-Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „O sacrum convivium“ Mažeikiuose, skirtas K. Kaveckui;

-Sakralinės muzikos koncertas Kretingos bažnyčioje „Susitelkime Adventui“  ir giedojimas Šv. Mišiose;

-Tarptautinis - tradicinis chorinės muzikos koncertas – festivalis  „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant -2014“;

-Tarptautinis sakralinės muzikos konkursas „Musica Religiosa“ Kaune – 2015m.SVAJOS ir ŽILVINO jungtinis mišrus choras.  Bronzos diplomas -78.6 balai

-Tarptautinis J. Naujalio chorų konkursas Kaune- 2015m: SVAJA – Bronzos diplomas – 71.30 balų,  ŽILVINAS - Bronzos diplomas – 74 balai, Mišrus choras (SVAJA ir ŽILVINAS) - Bronzos diplomas – 77.67 balai;

-Koncertas Rygos „Ave sol“ salėje, kartu su Rygos kameriniu choru „Vidus“ (2015 m.)

-Kretingos rajoninė dainų šventė 2015 m.

-Sakralinės muzikos festivalis, skirtas Šv. Aloyzo dienos paminėjimui  Kretingos bažnyčioje. (Programoje  A.Žilio „Mišios Šv. Aloyzo garbei“ bei kt. autoriniai kūriniai).

Chorų vadovas Aloyzas Žilys - kompozitorius, mokytojas ekspertas, daugelių renginių organizatorius, rajoninių, zoninių, respublikinių dainų švenčių, festivalių vyr. dirigentas.