Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2012-10-01 07:54 (atnaujinta: 2021-02-25 08:53)

Pareigų pavadinimas

2019 m.

2020 m. IV ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas - etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Reklamos vadybininkas

-

-*

1

-*

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

1

-*

1

-*

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvaras

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

3

1081

3

1319

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblio, vokalinių ansamblių, liaudiškos kapelos)

9

743

10

652

Chorų vadovai

2

730

1

-*

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

3

287

3

251

Pastatymo dalies vedėjas, scenografas

2

615

2

713

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojai, kasininkas-bilietų platintojas)

2

547

1

-*

Sargai

2

741

2

832

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas-rūbininkas, bilietų kontrolierius)

10

468

10

428

SKYRIAI

Vedėjai

16

826

16

748

Meno vadovai

27

668

26

617

Valytojai

15

138

14

152

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.

2018 metų darbo užmokestis indeksuotas koeficientu 1,289.